Tỷ lệ RR trong forex là gì? 5 lợi ích của việc sử dụng tỷ lệ RR trong ForexTỷ lệ RR trong forex là gì?

Tỷ lệ RR trong Forex (Risk:Reward Ratio) hay tỷ lệ lời / lỗ, đây cũng là khái niệm cơ bản trong giao dịch Forex. Thuật ngữ này liên quan đến vấn đề quản lý vốn của nhà đầu tư.

Tỷ lệ RR trong Forex (Risk:Reward Ratio) hay tỷ lệ lời / lỗ, đây cũng là khái niệm cơ bản trong giao dịch Forex. Thuật ngữ này liên quan đến vấn đề quản lý vốn của nhà đầu tư. Ngoài ra, nó cũng là yếu tố để xác định tính hiệu quả của một hệ thống giao dịch, đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận trong thời gian dài hạn. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng coi trọng yếu tố này cũng như có những quan điểm sai lầm khi thiết lập tỷ lệ Risk:Reward trong các chiến lược của mình.

Cùng Cafe Forex tìm hiểu xem tỷ lệ Risk:Reward Ratio là gì? Nó có ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận giao dịch của nhà đầu tư ở bài viết dưới đây.

Tỷ lệ RR trong forex là gì? (Risk:Reward Ratio là gì?)

Tỷ lệ RR trong forex: Risk: Reward Ratio (viết tắt là R:R Ratio hoặc đơn giản là R:R) là tỷ lệ Rủi ro/ Lợi nhuận hay còn gọi là tỷ lệ lời/ lỗ trong mỗi chiến lược giao dịch của nhà đầu tư. Hoặc có thể hiểu R:R  là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và thua lỗ tối đa phải gánh chịu khi nhà đầu tư thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể nào đó.

Tỷ lệ R:R cho nhà đầu tư biết được trader có lợi nhuận bao nhiêu khi thực hiện giao dịch được thành công hoặc thua lỗ bao nhiêu nếu giao dịch bị thất bại.

Cách xác định tỷ lệ RR trong Forex

Trong mỗi chiến lược giao dịch, tỷ lệ RR trong Forex được xác định dựa vào 2 thành phần: Stop-loss và Take-profit.

Stop loss chính là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dùng lỗ, nó thể hiện khoản tiền mà nhà đầu tư bị mất nếu lệnh giao dịch thua lỗ và nó đại diện có Risk. Ngược lại, take-profit là khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời, thể hiện lợi nhuận tiềm năng mà nhà đầu tư đạt được khi lệnh giao dịch thành công và đại diện cho Reward.

Tỷ lệ R:R chính là tỷ lệ giữa Stop-loss và Take-profit.

Risk:Reward Ratio = Stop-loss/Take-profit

Một chiến lược giao dịch có stop-loss 20 pips và take-profit 60 pips. Theo như công thức trên thì tỷ lệ R:R của chiến lược này là 20/60 = 1/3 hay 1:3.

Để tính tỷ lệ rủi ro/tiềm năng lợi nhuận (RR) trong Forex, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

1.Xác định điểm vào lệnh

Điểm vào lệnh là mức giá mà bạn mở lệnh mua hoặc bán trên thị trường. Điểm vào lệnh nên được đặt sao cho nó gần với điểm đảo chiều giá nhất có thể để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội lợi nhuận. Để tính toán RR, bạn cần ghi nhớ giá vào lệnh.

2.Xác định mức dừng lỗ (Stop Loss)

Mức dừng lỗ là mức giá mà bạn sẽ đóng lệnh nếu thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn. Việc xác định mức dừng lỗ phải dựa trên phân tích kỹ thuật và cảm nhận của bạn về thị trường.

3. Xác định mức chốt lời (Take Profit)

Mức chốt lời là mức giá mà bạn sẽ đóng lệnh nếu thị trường di chuyển theo dự đoán của bạn và đạt đến mức giá này. Mức chốt lời nên được đặt sao cho nó giúp giảm thiểu rủi ro và đồng thời đảm bảo được lợi nhuận đủ lớn.

4.Tính số pip rủi ro

Số pip rủi ro là khoảng cách giữa điểm vào lệnh và mức dừng lỗ của bạn. Nó được tính bằng cách trừ giá dừng lỗ từ giá vào lệnh và lấy giá trị tuyệt đối của kết quả. Ví dụ, nếu bạn mở lệnh mua EUR/USD tại 1.2000 và đặt mức dừng lỗ tại 1.1950, thì số pip rủi ro của bạn là 50 pip.

5.Tính số pip tiềm năng lợi nhuận

Số pip tiềm năng lợi nhuận là khoảng cách giữa điểm vào lệnh và mức chốt lời của bạn. Nó được tính bằng cách trừ giá chốt lời từ giá vào lệnh. Và lấy giá trị tuyệt đối của kết quả. Ví dụ, nếu bạn mở lệnh mua EUR/USD tại 1.2000 và đặt mức chốt lời tại 1.2100, thì số pip tiềm năng lợi nhuận của bạn là 100 pip.

6.Tính tỷ lệ rủi ro/tiềm năng lợi nhuận (RR)

Tỷ lệ RR được tính bằng cách chia số pip rủi ro của bạn cho số pip tiềm năng lợi nhuận của bạn. Ví dụ, nếu số pip rủi ro của bạn là 50 pip và số pip tiềm năng lợi nhuận của bạn là 100 pip, thì tỷ lệ RR của bạn là 1:2.

Tỷ lệ RR trong Forex giúp bạn đánh giá rủi ro và tiềm năng lợi nhuận của một lệnh. Từ đó giúp bạn quyết định có nên mở lệnh hay không. Nếu tỷ lệ RR lớn hơn 1. Nghĩa là tiềm năng lợi nhuận của bạn lớn hơn rủi ro. Điều này có nghĩa là lệnh của bạn có thể mang lại lợi nhuận hơn là mất tiền. Nếu tỷ lệ RR nhỏ hơn 1, nghĩa là rủi ro của bạn lớn hơn tiềm năng lợi nhuận. Điều này có nghĩa là lệnh của bạn có thể gây mất tiền nhiều hơn là mang lại lợi nhuận.

Vì vậy, việc tính toán tỷ lệ RR là rất quan trọng để đảm bảo bạn có thể quản lý rủi ro. Và đầu tư một cách hiệu quả trong thị trường Forex.

Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate

Win-rate hay tỷ lệ giao dịch thành công là phần trăm số lệnh thắng trên tổng số lệnh được thực hiện của một hệ thống giao dịch cụ thể.

Ví dụ: nhà đầu tư thực hiện 100 lệnh giao dịch trên cùng một hệ thống giao dịch A và có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua, thì win-rate của hệ thống giao dịch này là 60%.

Cả 2 yếu tố Risk:Reward và Win-rate vì 2 yếu tố này đều liên quan đến chiến lược quản lý vốn và đều được dùng để xác định lợi nhuận tiềm năng của nhà đầu tư trong dài hạn.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa R:R và Win-rate

Mối quan hệ giữa R:R và Win-rate trong một hệ thống giao dịch cụ thể là mối quan hệ ngược chiều nhau.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa R:R và Win-rate
Mối quan hệ nghịch đảo giữa R:R và Win-rate

Ví dụ một chiến lược vào lệnh Buy có tỷ lệ Risk:Reward là 1:3 và tỷ lệ win-rate là 60%. Nếu tăng tỷ lệ R:R thì trader sẽ dời take-profit từ điểm A lên một điểm mới cao hơn điểm A hoặc dời stop-loss từ điểm B lên một điểm mới cao hơn điểm B. Có nghĩa lệnh sẽ khó chạm take-profit  mà lại dễ chạm stop-loss hơn, xác suất để lệnh thành công giảm xuống, tỷ lệ Win-rate giảm.

Nếu trader muốn 1 chiến lược giao dịch có tỷ lệ R:R tốt thì Win-rate sẽ giảm, ngược lại, nếu Win-rate tốt thì R:R sẽ giảm.

Tỷ lệ R:R và Win-rate xác định lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn

Trường hợp 1: Hệ thống giao dịch A có tỷ lệ R:R là 1:3, tỷ lên Win-rate 40%. Hệ thống giao dịch B có tỷ lệ R:R là 1:2, Tỷ lệ Win-rate 60%. Cả 2 đều sử dụng chiến lược quản lý vốn 2% và thực hiện 100 lệnh trong vòng 6 tháng.

Hệ thống A: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 6%. Trong 100 lệnh có 40 lệnh thắng, 60 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 40*6% – 60*2% = 120%.
Tương tự hệ thống B: mỗi lệnh thua mất 2%, mỗi lệnh thắng được 4%. Trong 100 lệnh có 60 lệnh thắng, 40 lệnh thua. Lợi nhuận trong 6 tháng = 60*4% – 40*2% = 160%.

Trường hợp 2: Hệ thống A có Risk:Reward là 1:3, tỷ lệ Win-rate 50%. Hệ thống B có Risk:Reward là 1:2, tỷ lệ Win-rate 60%. Các yếu tố khác giống trường hợp 1.

Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống A = 50*6% – 50*2% = 200%.
Lợi nhuận/6 tháng của hệ thống B = 60*4% – 40*2% = 160%.

Từ 2 ví dụ trên, trader có thể thấy được rằng việc lựa chọn cái nào tốt hơn giữa Risk:Reward và Win-rate để lợi nhuận trong dài hạn cao nhất là không có ý nghĩa. Vì trong trường hợp 1, hệ thống có tỷ lệ R:R cao hơn mang về lợi nhuận ít hơn nhưng ở trường hợp 2 thì ngược lại, hệ thống có R:R cao hơn lại mang về lợi nhuận nhiều hơn.

Tỷ lệ R:R trong Forex bao nhiêu là hợp lý?

Mỗi chiến lược giao dịch sẽ có các tín hiệu giúp nhà đầu tư xác định được các điểm vào lệnh, stop-loss hay take-profit từ đó tính ra được tỷ lệ R:R cho chiến lược đó. Sẽ có chiến lược có tỷ R:R nhưng cũng có những chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt. Tỷ lệ R:R Tốt hay không không phải là lớn hơn 1:1 hay nhỏ hơn 1:1 mà là tỷ lệ đó có khả năng tạo ra được lợi nhuận tốt trong dài hạn hay không, với một tỷ lệ Win-rate đã biết trước.

Để biết được một tỷ lệ RR trong Forex hợp lý, trader cần xác định mục tiêu lợi nhuận trong dài hạn, sau đó là tỷ lệ Win-rate của hệ thống giao dịch. Nếu một chiến lược có tỷ lệ R:R không tốt, thì trader nên bỏ qua, không nên giao dịch để hạn chế được rủi ro gặp phải.

Cải thiện tỷ lệ R:R trong giao dịch Forex

Mỗi chiến lược giao dịch sẽ xác định một tỷ lệ R:R nhất định, nhưng trong một số trường hợp, trader vẫn có thể cải thiện tỷ lệ này tốt hơn. Một trong những cách hiệu quả nhất chính là tối ưu hóa điểm vào lệnh trong chiến lược giao dịch.

Đôi lúc nhà đầu tư có thể thử mạo hiểm một chút để tìm điểm vào lệnh tốt. Ví dụ, trong chiến lược giao dịch với mô hình nến Hammer, thay vì chờ sự xác nhận của 1 cây nến tăng sau nến Hammer rồi mới vào lệnh thì trader có thể mạo hiểm vào lệnh ngay khi nến  nến Hammer đóng cửa để tỷ lệ R:R tốt hơn.

Cải thiện tỷ lệ R:R trong giao dịch Forex
Cải thiện tỷ lệ R:R trong giao dịch Forex

Ngoài ra, trader cũng có thể cải thiện tỷ lệ R:R bằng cách tối ưu điểm stop loss hoặc tối ưu điểm take-profit. Tuy nhiên 2 cách này không được sử dụng nhiều bởi tính hiệu quả của nó không cao.

5 lợi ích của việc sử dụng tỷ lệ RR trong Forex

1.Tăng khả năng kiếm lợi nhuận

Tỷ lệ RR trong Forex giúp bạn quản lý rủi ro trong giao dịch Forex. Khi bạn sử dụng tỷ lệ Risk-Reward. Bạn đặt ra một mức chấp nhận được của rủi ro và lợi nhuận. Khi đó, bạn sẽ biết được lợi nhuận tiềm năng và rủi ro trong một giao dịch cụ thể. Bằng cách này, bạn có thể quản lý rủi ro và tăng khả năng kiếm lợi nhuận.

2.Giảm thiểu rủi ro

Việc quản lý rủi ro là rất quan trọng trong giao dịch Forex. Khi sử dụng tỷ lệ Risk-Reward. Bạn có thể xác định được mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận và cân nhắc trước khi vào một giao dịch. Nếu rủi ro vượt quá mức chấp nhận được của bạn. Bạn có thể từ bỏ giao dịch đó và giảm thiểu rủi ro.

3.Tăng độ chính xác của chiến lược

Khi sử dụng tỷ lệ RR trong Forex. Bạn có thể xác định được mục tiêu lợi nhuận và rủi ro cụ thể cho từng giao dịch. Bằng cách này. Bạn có thể tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình để tăng độ chính xác và hiệu quả.

4.Tăng tính kiên nhẫn và tự tin trong giao dịch

Khi sử dụng tỷ lệ Risk-Reward. Bạn cần phải có tính kiên nhẫn để chờ đợi thời điểm lợi nhuận đạt được mức mong đợi. Bằng cách này. Bạn có thể tránh được việc vội vàng bán ra khi giá còn tăng hoặc mua vào khi giá đang giảm. Từ đó, bạn sẽ tăng tính kiên nhẫn và tự tin trong quá trình giao dịch Forex.

5.Tăng sự tự tin trong quản lý rủi ro

Khi sử dụng tỷ lệ Risk-Reward, bạn đã xác định mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận. Từ đó, bạn sẽ tự tin hơn trong việc quản lý rủi ro và có thể cân nhắc các quyết định giao dịch một cách chính xác hơn. Việc này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng kiếm lợi nhuận trong giao dịch Forex.

Tóm lại, việc sử dụng tỷ lệ Risk-Reward là một trong những phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả nhất trong giao dịch Forex. Bằng cách này, bạn có thể tăng khả năng kiếm lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, tăng độ chính xác của chiến lược giao dịch và tăng tính kiên nhẫn và tự tin trong giao dịch Forex.

Để tính tỷ lệ rủi ro/tiềm năng lợi nhuận trong Forex. Bạn cần xác định điểm vào lệnh, mức dừng lỗ và mức chốt lời dựa trên phân tích kỹ thuật và cảm nhận của mình về thị trường. Sau đó, tính số pip rủi ro và số pip tiềm năng lợi nhuận bằng cách. Lấy khoảng cách giữa giá vào lệnh và mức dừng lỗ hoặc mức chốt lời, và lấy giá trị tuyệt đối của kết quả. Cuối cùng, tính tỷ lệ RR trong Forex bằng cách chia số pip rủi ro cho số pip tiềm năng lợi nhuận.

Trả lời

Brokers được cấp phép
Sàn Hantec Financial

30 năm uy tín, trụ sở tại Hồng Kông và vươn rộng ra thế giới
Dịch vụ ngoại hối giúp đảm bảo nguồn vốn của bạn

HF Markets

So với những sàn Forex uy tín hàng đầu hiện nay thì sàn HFM (HotForex cũ) là nhà môi giới có thâm niên hoạt đồng tại thị trường Việt Nam (với tới 2 văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) và được cộng đồng trader Việt đánh giá rất cao.

Exness

Exness lại có cách phát triển chiến lược mang tính đặc thù cao, rất phù hợp với “style” của người châu Á, trong đó có trader Việt. Nhờ vào khả năng cung cấp trên 120 công cụ tài chính, cùng việc khớp lệnh thị trường tốt nhất hiện nay chỉ từ 0,01 giây, đã khiến sàn forex Exness trở thành 1 cái tên quen thuộc với nhiều trader Việt Nam cũng như trader trên toàn thế giới.

Come to my page!