Nhận thưởng không cần nạp

Chúng tôi hiện đang cung cấp đến tất cả các khách hàng mới từ Việt Nam một phần thưởng $30 mà không cần nạp tiền để hỗ trợ quý khách bắt đầu quá trình giao dịch.

T&Cs Apply

Thưởng tự động áp dụng cho tất cả các khách hàng mới. Không yêu cầu nạp tiền. Có thể rút lợi nhuận ra ngay khi đủ yêu cầu.

Chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian giới hạn