Nhận thưởng khi nạp

Lợi ích khi nhận Bonus tăng vốn

Sau khi nhận Bonus tăng vốn, vốn khả dụng của bạn sẽ tăng lên

T&Cs Apply

Làm cách nào để rút thưởng

200 LOT có thể rút thưởng

Giao dịch mỗi Lot có thể nhận thưởng $5, Nếu khách hàng giao dịch không đạt số LOT theo quy định của sàn thì sẽ tính theo tỉ lệ để nhận thưởng đến khi nhận hết tổng mức thưởng bạn tham gia.