SHOPHOUSE

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 5

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 6

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 8

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 12

Giá niêm yết
1.757.525.000đ