NGHỈ DƯỠNG

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 17

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 1

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 3

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 11

Giá niêm yết
1.757.525.000đ