LIỀN KỀ & BIỆT THỰ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 16

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 14

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 13

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 7

Giá niêm yết
1.757.525.000đ

CĂN HỘ S3.033218 – TÒA S3.03 – TẦNG 10

Giá niêm yết
1.757.525.000đ