Nhận ngay phần thưởng $30 mà không cần nạp tiền

Chúng tôi hiện đang cung cấp đến tất cả các khách hàng mới từ Việt Nam một phần thưởng $30 mà không cần nạp tiền để hỗ trợ quý khách bắt đầu quá trình giao dịch.

Chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian giới hạn

Thưởng tự động áp dụng cho tất cả các khách hàng mới. Không yêu cầu nạp tiền. Có thể rút lợi nhuận ra ngay khi đủ yêu cầu.

Chương trình tặng 30$ tiền thưởng không cần nạp tiền

Là một chương trình tiền thưởng được cung cấp bởi HF Markets (SV) Ltd (sau đây gọi là “Công ty”) cho các Khách hàng Đủ điều kiện của Công ty đáp ứng các tiêu chí. Cái này thưởng cơ chế cung cấp ĐẾN khách hàng các cơ hội ĐẾN bắt đầu thương mại các thị trường TRONG Một thực tế môi trường không có đầu tư của họ sở hữu quỹ.

 1. Tổng quan Điều kiện
 • 30 Tiền thưởng Không có Tiền gửi (sau đây gọi là “Chương trình Tiền thưởng”) có sẵn cho tất cả các Khách hàng của Công ty đã đáp ứng các Tiêu chí cho Chương trình Tiền thưởng này như được nêu trong đoạn văn 2. Và 3.1. của các Thưởng Cơ chế.
 • TRONG đặt hàng vì Một Khách hàng ĐẾN là đạt chuẩn ĐẾN tham gia TRONG các Thưởng Cơ chế Anh ta phải có đã mở một Tài khoản Giao dịch với Công ty theo Thỏa thuận Mở Tài khoản và anh ta phải đã đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp được áp dụng tại quốc gia cư trú hoặc nếu không thì không được là được xem xét BẰNG một “trẻ vị thành niên” trong anh ấy quốc gia của nơi cư trú.
 • Khách hàng tại đây thừa nhận, xác nhận và chấp nhận bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản Và Điều kiện BẰNG bộ ngoài TRONG cái này Thưởng Cơ chế và/hoặc bất kì khác hợp pháp ràng buộc Hiệp định giữa anh ấy Và các Công ty.

2. Khởi công Ngày Và Thuật ngữ

 • Các quảng cáo Giai đoạn vì cái này Thưởng Cơ chế chạy từ thứ 3 của Tháng Mười 2022 trở đi.

3. Điều kiện Và Điều kiện

 • Các Thưởng Cơ chế là chỉ một có sẵn ĐẾN các của công ty Mới khách hàng.
 • Chỉ một Tán thành khách hàng là đạt chuẩn yêu cầu bồi thường tiền thưởng Cơ chế.
 • Chỉ những Khách hàng đã xác minh Số điện thoại mới đủ điều kiện nhận Tiền thưởng Cơ chế.
 • Các KHÔNG Tiền gửi Thưởng Có thể chỉ một là tuyên bố ở trong 30 ngày từ các sự đăng ký ngày.
 • Chế độ thưởng chỉ có thể được áp dụng cho một (1) tài khoản cho mỗi Khách hàng mới và mỗi IP Địa chỉ.
 • Các Thưởng Cơ chế nên chỉ một áp dụng ĐẾN Cá nhân Và công ty tài khoản.
 • Các KHÔNG Tiền gửi thưởng Có thể là thêm chỉ một ĐẾN MỘT đạt chuẩn thương mại tài khoản Ở đâu khách hàng trên

khai mạc chỉ ra cái đó họ ước ĐẾN nhận được thưởng qua lựa chọn “ Vâng, TÔI muốn Một tiền thưởng” .

 • Đủ điều kiện thương mại tài khoản là Một:
  1. MT4/MT5 xu hoặc;
  2. MT4/MT5 Vi mô; hoặc
  3. MT4/MT5 Phần thưởng.
 • TRÊN MỘT đạt chuẩn MT5 thương mại tài khoản Ở đâu các thưởng sẽ là áp dụng, khách hàng nên không là có thể ĐẾN buôn bán DMA Và ETF các sản phẩm.
 • Các Thưởng Cơ chế là vì thương mại mục đích chỉ một. Các thưởng Có thể là mất, Nhưng không thể là thu hồi dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.
 • Các số lượng của thưởng dưới cái này Thưởng Cơ chế là 30 USD.
 • Nó nên là lưu ý cái đó các Công ty xem xét lợi nhuận ĐẾN là MỘT số lượng bên trên các KHÔNG tiền gửi số tiền thưởng đã nhận.
 • Để rút bất kỳ khoản lợi nhuận nào được tạo ra trong Tài khoản Chương trình Tiền thưởng, Khách hàng phải đáp ứng các yêu cầu tiếp theo điều kiện:
 • giao dịch TRONG tích lũy âm lượng của 2 tiêu chuẩn rất nhiều đã từng được mua bán; VÀ
 • Tại ít nhất 5 con số của tròn lượt; VÀ
 • chỉ một giao dịch TRÊN ngoại hối, vàng và bạc nên là tính toán;

Ví dụ

Siêu nhỏ/cao cấpxu 
Con số số lô (1 lô =100.000 các đơn vị)Con số số lô (1 lô = 1.000các đơn vị)Con số của tròn lần lượt
22005
 • Bất kì rút tiền của quỹ từ các thương mại tài khoản là chủ thể ĐẾN Một thưởng gỡ bỏ. Các thưởng loại bỏ tỷ lệ thuận với tỷ lệ phần trăm của số tiền rút. Ví dụ, nếu một khách hàng loại bỏ 30% số tiền có thể rút được của mình, 30% tiền thưởng cũng sẽ được LOẠI BỎ.

Ví dụ:

Tích cực Thưởngtiền gửilợi nhuận làm raTổng cộng rút được số lượngDi dời quỹ yêu cầuPhần của quỹ đang LOẠI BỎThưởng Gỡ bỏ
505006056022440%20
 • Nếu như Một Khách hàng muốn ĐẾN opt ngoài của các Thưởng Cơ chế, Anh ta nên gửi MỘT e-mail ĐẾN giao dị[email protected]
 • Cần lưu ý thêm rằng bất kỳ tài khoản Chương trình Tiền thưởng nào không hoạt động trong một khoảng thời gian 60 (sáu mươi) ngày tức là không có khoản tiền gửi hoặc rút tiền hoặc hoạt động giao dịch nào được thực hiện trong vòng thời hạn nêu trên, sẽ bị Công ty chấm dứt mà không cần thông báo trước về chấm dứt cho Khách hàng. Khi có lợi nhuận đủ điều kiện trong tài khoản Chế độ thưởng, chỉ số tiền này sẽ được chuyển vào ví của Khách hàng. Trường hợp không có lợi nhuận đủ điều kiện trong tài khoản, cả tiền thưởng và bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được sẽ được chuyển cho Công ty và không có số tiền nào được chuyển vào ví của Khách hàng và tài khoản sẽ được lưu trữ và không thể được phục hồi.

4. Chấm dứt của các Thưởng Cơ chế

 • Các Công ty có thể chấm dứt cái này Thưởng với ngay tức khắc tác dụng TRONG MỘT sự kiện của Mặc định của các Khách hàng, BẰNG xác định TRONG các Tài khoản Khai mạc Hiệp định giữa các Khách hàng Và các Công ty, qua thông báo cho khách hàng TRONG nâng cao.
 • Một trong hai bên có quyền chấm dứt Tiền thưởng này ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản cho các khác. chấm dứt sẽ không ảnh hưởng bất kì tích lũy quyền.
 • Nếu như các Công ty kẻ tình nghi hoặc có lý do ĐẾN tin tưởng cái đó Một Khách hàng có lạm dụng và/hoặc đã thao túng các Điều khoản và Điều kiện của Khoản tiền thưởng này bằng cách phòng ngừa rủi ro cho các vị trí của mình trong nội bộ (dùng khác thương mại tài khoản cầm với Công ty) hoặc bên ngoài (dùng khác thương mại tài khoản cầm với khác môi giới) và/hoặc có không hành động TRONG Tốt sự tin tưởng, các Công ty dự trữ quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình và không cần có sự đồng ý của Khách hàng, xóa các Tiền thưởng từ của khách hàng Thương mại (các) tài khoản hoặc từ Anh ấy chiến thắng hàng rào tài khoản với ngay tức khắc tác dụng.
 • Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng có nhiều hơn một tài khoản dưới cái này Chương trình, các Công ty dự trữ các Phải, Tại của nó tuyệt đối tùy ý Và không có có được sự đồng ý của Khách hàng để xóa Tiền thưởng khỏi (các) Tài khoản giao dịch của Khách hàng với hiệu lực ngay lập tức. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ từ Stop Out của các vị trí mở sau khi loại bỏ bất kỳ Phần thưởng nào theo những điều này Điều khoản và Điều kiện.

5. Sửa đổi

 • Các Công ty có thể từ thời gian ĐẾN thời gian sửa đổi các điều kiện của cái này Thưởng và/hoặc bất kì khác hợp pháp tài liệu được tìm thấy trên Trang web của Công ty và Khu vực myHF của Khách hàng. Khách hàng là chịu trách nhiệm cập nhật bất kỳ thay đổi và/hoặc sửa đổi nào trong các điều khoản và điều kiện của Tiền thưởng này.

6. Tranh chấp

 • Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh với hoặc liên quan đến bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Phần thưởng này sẽ được Công ty giải quyết theo Chính sách xử lý khiếu nại của Công ty, đó là có sẵn trên của công ty trang mạng.
 • Tất cả các khiếu nại phải bằng văn bản và gửi đến Phòng Hỗ trợ Khách hàng của Công ty qua email tại [email protected] . Thông tin chi tiết về thủ tục mà các Khách hàng phải tuân theo, thời hạn nhận phản hồi từ Công ty cũng như chi tiết liên lạc cho cơ quan quản lý của Công ty có thể được tìm thấy trên Công ty trang web trong Mục “Pháp lý Tài liệu”.

7. Tuyên bố

 • Khách hàng thừa nhận rằng khi Công ty có bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào về bất kỳ hình thức chênh lệch giá, lạm dụng, lừa đảo, thao túng, chênh lệch giá hoàn lại tiền liên quan đến Giao dịch tài khoản hoặc bất kỳ hình thức hoạt động gian dối hoặc lừa đảo nào khác, thì Công ty sẽ bảo lưu các Phải Tại duy nhất của nó tùy ý:
 • Đóng/ đình chỉ tất cả Thương mại tài khoản các Khách hàng có với các Công ty hoặc một cách tạm thời hoặc vĩnh viễn;
 • Vô hiệu tất cả trước đây ghi có thương mại tiền thưởng từ các của khách hàng Thương mại tài khoản với các Công ty;
 • Làm mất hiệu lực tất cả các giao dịch đã thực hiện, bao gồm mọi lệnh đang chờ xử lý và/hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận hoặc lỗ vốn kiếm được.
  • Khách hàng cũng thừa nhận và hiểu rằng trong bất kỳ trường hợp nào được nhắc đến TRONG mệnh đề 1 bên trên, xảy ra, các Công ty sẽ không là chịu trách nhiệm vì bất kì hậu quả TRÊN các Thưởng hủy bỏ, bao gồm, Nhưng không giới hạn ĐẾN, (các) đơn đặt hàng Khép kín qua Dừng lại ra.
  • Khách hàng thừa nhận rằng Forex và CFD là các sản phẩm có đòn bẩy liên quan đến mức cao mức độ của rủi ro. Khi thương mại TRONG như là các sản phẩm, Nó là khả thi vì khách hàng ĐẾN thua tất cả của họ đầu tư thủ đô. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và Khách hàng nên đảm bảo rằng họ hiểu các rủi ro có liên quan. khách hàng nên tìm kiếm độc lập lời khuyên nếu cần thiết.
  • Các Điều khoản và Điều kiện này được thực hiện bằng tiếng Anh. Bất kỳ bản dịch ngôn ngữ nào khác là cung cấp BẰNG Một sự tiện lợi chỉ một. TRONG các trường hợp của bất kì sự mâu thuẫn hoặc sự khác biệt giữa các văn bản gốc bằng tiếng Anh và bản dịch của chúng sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, tùy từng trường hợp, nguyên bản phiên bản của Tiếng Anh nên Chiếm ưu thế.

Trả lời

Brokers được cấp phép
Sàn Hantec Financial

30 năm uy tín, trụ sở tại Hồng Kông và vươn rộng ra thế giới
Dịch vụ ngoại hối giúp đảm bảo nguồn vốn của bạn

HF Markets

So với những sàn Forex uy tín hàng đầu hiện nay thì sàn HFM (HotForex cũ) là nhà môi giới có thâm niên hoạt đồng tại thị trường Việt Nam (với tới 2 văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) và được cộng đồng trader Việt đánh giá rất cao.

Exness

Exness lại có cách phát triển chiến lược mang tính đặc thù cao, rất phù hợp với “style” của người châu Á, trong đó có trader Việt. Nhờ vào khả năng cung cấp trên 120 công cụ tài chính, cùng việc khớp lệnh thị trường tốt nhất hiện nay chỉ từ 0,01 giây, đã khiến sàn forex Exness trở thành 1 cái tên quen thuộc với nhiều trader Việt Nam cũng như trader trên toàn thế giới.

Come to my page!